Toimintakäsikirja, pelisäännöt ja auditoinnin raportti

Toimintakäsikirja             

 

Sisällysluettelo

1.   Johdanto

 •  Keilailusta harrastuksena ja keilailun junioritoiminnasta

2.  Turun Weikot Keilailu ry

 •  Seuran jäsenyydet eri yhdistyksissä

3.   Eettiset linjaukset, toiminta-ajatus ja wisio

 • Junioriurheilun pelisäännöt
 • Toiminta-ajatus
 • Wisio
 • Päihdelinjaus ja puuttuminen kiusaamiseen tai muutoin vahingolliseen käyttäytymiseen

4.   Seuran organisaatio

 • Seuran organisaatio
 • Seuran hallituksen kokoonpano ja työnjako kaudelle 2019-2020

5.  Toiminnan suunnittelu ja talous

 • Toimintasuunnitelma ja tilinpäätös
 • Talouden perusteet
 • Kulukorvaukset
 • Jäsen- ja toimintamaksut
 • Harjoitus- ja valmennusmaksut
 • Valmentajien ja ohjaajien täydennyskoulutus

6.  Junioritoiminnan kuvaus ja periaatteet

 • Junioritoiminta
 • Junioritoiminnassa mukana olevat valmentajat
 • Juniorivalmennuksen organisoituminen
 • Junioritoiminnan pelisäännöt
 • Junioreiden kilpailutoiminta
 • Junioritoiminnasta tiedottaminen

7.  Seuran palkitsemisjärjestelmä

 • Seuran huomionosoitukset ja stipendit
 • Turun Weikot ry:n huomionosoitukset 

 

 

ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ

Auditoinnin perustiedot

Lajiliitto Suomen Keilailuliitto
Seura Turun Weikot, keilailu
Auditointipäivämäärä 19/1/17
Seuraava auditointipäivämäärä 19/1/20
Auditoija1 nimi Sami Järvilä
Auditoija2 nimi Krista Pöllänen
Auditoija3 nimi Jätetty tyhjäksi
Auditoija1 s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Auditoija2 s-posti krista.pollanen@windowslive.com
Auditoija3 s-posti Jätetty tyhjäksi
Seuran yhdyshenkilö Marja Hongisto
S-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Osoite Jätetty tyhjäksi
Lapsien määrä 21
Ohjaajien ja valmentajien määrä 4

Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa -arviointikriteerit

Seura noudattaa yhdistyslakia ja seuran talous on hyvin hoidettu Hyvä
Seuralla on kirjallinen toimintalinja Hyvä
Seuralla on ohjeet joukkueiden/ ryhmien taloushallinnon hoitamisesta Hyvä
Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen tasavertaisina aikuisten rinnalla. Riittävä
Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi Hyvä
Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja kilpailuja Hyvä
Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. Seuralla on toimintamalli turvallisuuden edistämiseksi. Hyvä
Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa Hyvä
Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa. Hyvä
Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulujen kanssa Hyvä
Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita Hyvä
Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa ryhmissä. Hyvä
Seurassa on suunnitelma, miten uudet ihmiset perehdytetään seuran toimintaan. Riittävä
Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan. Hyvä
Ryhmissä on ohjaajia/ valmentajia vähintään yksi ohjaaja/10 lasta. Paikalla on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Hyvä
Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään. Hyvä
Viestintä on avointa ja ajan tasalla olevaa Hyvä
Ryhmillä/ Joukkueilla on käytössä toimivat viestintävälineet. Hyvä
Seuran nettisivuilta löytyvät toimintalinja sekä yhteystiedot ja vastuualueet. Hyvä
Seura, joka on saanut Sinetin, pitää Sinettiä esillä seuran viestinnässä sekä viestii nettisivuilla siitä, mitä Sinettiseura-tunnus tarkoittaa. Hyvä

Innostuksesta intohimoon -arviointikriteerit

Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt lapsille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa Kyllä
Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt nuorille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa Kyllä
Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt valmentajille ja seuratoimijoille, ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa Jätetty tyhjäksi
Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt vanhemmille ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa Kyllä
Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri. Hyvä
Lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo. Hyvä
Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin vaikuttaviin päätöksiin. Riittävä
Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia. Ryhmillä /joukkueilla on omia yhteishenkeä nostattavia tapahtumia. Riittävä
Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa. Hyvä

Monipuolisista liikuntataidoista vahvoihin lajitaitoihin ja hyvästä fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun -arviointikriteerit

Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataan Riittävä
Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen Riittävä
Monipuolisuus: Lapsilla on ohjelmassa muiden lajien harjoittelua varsinkin sellaisilla lapsilla, jotka harjoittelevat seurassa useita kertoja viikossa - miten monipuolisuus näkyy harjoituskerran sisällä. Seura ei estä muiden lajien harrastamista. Riittävä
Harjoitukset ovat hyvin organisoituja. Ne varmistavat jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon suorituksia Riittävä
Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille tai erityistarpeita omaaville lapsille ja nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen. Seura voi olla pelkästään profiloitunut kilpa- tai harrasteurheiluseuraksi ja on kertonut siitä selvästi omassa viestinnässään. Hyvä
Lapsella ja nuorella on mahdollisuus seurata omaa kehittymistään taidoissa ja fyysisissä ominaisuuksissa. Riittävä

Urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi -arviointikriteerit

Edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi) ja seurataan niiden toteutumista Riittävä
Viestitään lasten vanhemmille, valmentajille sekä lapsille että nuorille urheilullisista elämäntavoista huomioiden eri ikätasot. Riittävä
Vanhemmille kerrotaan monipuolisen harjoittelun merkittävyydestä sekä lasten kehityseroista Riittävä
Toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessaan Hyvä

Kilpaileminen ja harrastaminen kehittävät -arviointikriteerit

Kilpaileminen ja harrastaminen on lapsille innostavaa Hyvä
Seuralla on yhteisesti sovittu toimintatapa: miten sovitaan, mihin kilpailuihin tai turnauksiin osallistutaan. Päätettäessä asioista kuunnellaan vanhempia sekä lapsia ja nuoria. Riittävä
Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan. Hyvä
Seurassa, jossa on tasojoukkueita ja -ryhmiä on etukäteen sovittu miten joukkueet muodostetaan sekä miten joukkueesta toiseen siirtyminen on mahdollista ja miten asiasta viestitään. Hyvä
Ilmapiiri on sellainen, että lapset / nuoret, voivat aidosti kertoa omia fiiliksiä omasta kilpailuun osallistumisesta ja suoriutumisesta. Hyvä
Huomio on suoritusten onnistumisen arvioinnissa sijoitusten sijaan. Hyvä
On arvokasta myös harrastaa liikuntaa/ urheilua osallistumatta kilpailuihin. Hyvä
Kommentit ja huomiot
Perustiedot kommentti Lasten ja nuorten määrä tippunut kolmannekseen kolmen vuoden aikana. Yleisestikin lajin juniorijäsenmäärä on romahtanut.
Toimintaympäristö kommentti Seurassa avoin vuorovaikutus, säännöllinen tiedote jäsenille, valmentajilla henkilökohtaiset suunnitelmat täydennyskoulutuksista on
Innostuksesta intohimoon kommentti Jatkossa lisähuomio lasten osallistamisen keinoihin harjoitteluun ja kilpailuun liittyen. Seuratoimijoiden kyselyn tuloksena huomio seurahenkeä vahvistavien tilaisuuksien järjestämiseen. Hyvä juttu, että vapaaehtoinen "matkanjärjestäjä" oli jo löytynyt.
Lajitaidot ja harjoittelu kommentti Fyysisen harjoittelun tukeminen keilailuharjoittelussa, keinoja omaehtoisen liikkumisen tukemiseksi voisi miettiä, kuten myös lasten kokonaisliikunnan määrän kartoittamiseksi. Lasten haastattelupohja antoi hyvää tietoa valmentajille.
Urheilulliset elämäntavat kommentti Urheilullisen elämäntavan edistäminen systemaattisemmaksi ja mietintään seurannan keinot. Viestinnän parantaminen vanhemmille.
Kilpaileminen ja harrastaminen kommentti Oma Varsinais-Suomen Junnu Tour!! Mahdollistaa kilpailemisen muissa halleissa, kuitenkin lähellä. Osalla junnuista kynnys kilpailemiseen vielä liian korkea, mietintään erilaiset "hupi"/joukkuekisailut.
Kehityskohteet Lasten osallistaminen Rataharjoittelun monipuolistaminen Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen Jatketaan koulutusillalla monipuolisen harjoittelun osalta ti 28.2. klo 18.30-20.30 Kupittaalla
Jatkotoimet Jätetty tyhjäksi
Seuran terveiset Nuoren rekisteröinti- ja harjoittelumaksun alentaminen olisi toivottavaa, huoli on myös liiton valmennus/koulutus resursseista jatkossa (toiminnanjohtaja on myös koulutuspäällikkö)
Ideat Hyvä toimintamalli käytettyjen pallojen osalta, jottei jokaisen harrastajan tarvitse aluksi ostaa omia välineitä
Terveisiä seuralle Hieno kehittämisote, valmentajat aktiivisia kouluttautumaan ja osallistumaan valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Into näkyy ja lapset nauttivat, sehän on tärkeintä:)
Sinetin status Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.

 

Seuraava auditointi on

28.1.2020

 

© Turun Weikot ry

Logo - Turun Weikot

(02) 233 7207
toimisto@turunweikot.fi
Mikonkatu 2, 20100 Turku

Toimiston aukioloajat

Maanantai
11.00 - 16.30
Tiistai
9.00 - 16.00
Keskiviikko
9.00 - 16.00
Torstai
11.00 - 16.30
Perjantai
9.00 - 16.00

Turun Weikot Ry (TuWe) on vuonna 1912 perustettu turkulainen urheilun yleisseura. Seuran lajivalikoimassa ovat jalkapallo, keilailu, nyrkkeily, voimistelu ja yleisurheilu. Lisäksi seurassa toimii aktiivinen veteraanikerho ja hyvinvointiliikuntaan keskittyvä jaosto.

Seura on vuosien saatossa menestynyt useissa lajeissa (kts. seuran historia)

Hallituksen puheenjohtaja on Ari Normasto ja toiminnanjohtaja Anne Fröberg.

Turun Weikkojen säännöt

Seuran tietosuojaseloste